TRICONEX 3805E

分类: 标签:
选择深圳长欣,选择放心,售后无忧
大量现货,当天顺丰发货!
了解产品更多详细信息或购买请拨打以下电话咨询:
18150087953
白工微信
(加微信咨询)

联系人:白工

电话:18150087953

Whatsapp/Wechat:+8618150087953

Email:340565517@qq.com

描述

TRICONEX 3500 25-01-01-00
TRICONEX 3805E
TRICONEX 3008
TRICONEX 3008 3000710-100
TRICONEX 3500 22-01-01-00
TRICONEX 3500 32-01-01
TRICONEX 3500 33-01-00
TRICONEX 3500 40-10-00
TRICONEX 3503E
TRICONEX 3511
TRICONEX 3625
TRICONEX 3664
TRICONEX 3700A
TRICONEX 3721
TRICONEX 4000098-510
TRICONEX 4200
TRICONEX 4211
TRICONEX 4329
TRICONEX 4351B
TRICONEX 8105
TRICONEX 8110
TRICONEX 8111
TRICONEX 8310
TRICONEX 8312
TRICONEX 9563-810
TRICONEX 9566-810
TRICONEX 9662-610
TRICONEX 9761-210
TRICONEX 9771-210
TRICONEX 9853-610
TRICONEX ELCO8016
TRICONEX RXM4200
TRICONEX RXM4201
TRICONEX SRXM4211
TRICONEX TCM4351B
TRICONEX 2281
TRICONEX 2291
TRICONEX 2292
TRICONEX 2310A 9907-014
TRICONEX 2351
TRICONEX 2401
TRICONEX 2481
TRICONEX 3000470-510
TRICONEX 3006
TRICONEX 3009
TRICONEX 3101
TRICONEX 3201
TRICONEX 3301
TRICONEX 3351
TRICONEX 3401
TRICONEX 3481
TRICONEX 3511 3000152-020
TRICONEX 3525
TRICONEX 3531
TRICONEX 3564
TRICONEX 3603E
TRICONEX 3604E
TRICONEX 3624
TRICONEX 3700
TRICONEX 3703E
TRICONEX 3704E
TRICONEX 3806E
TRICONEX 4000094-120
TRICONEX 4000103-3xx
TRICONEX 4119
TRICONEX 4119A
TRICONEX 4201
TRICONEX 4210
TRICONEX 4210 3000611-300
TRICONEX 4211 3000611-100
TRICONEX 4409
TRICONEX 8311
TRICONEX 9000
TRICONEX 9101-010
TRICONEX 9622-810
TRICONEX 9753-110
TRICONEX 9760-210
TRICONEX 9771-220
TRICONEX CM3201
TRICONEX DI3503E
TRICONEX EICM4119A
TRICONEX MP3008
TRICONEX T8110B
TRICONEX T8151B
TRICONEX T8311
TRICONEX T8403
TRICONEX T8431
TRICONEX T8461
TRICONEX T8480
TRICONEX TL-5920
TRICONEX TRlC0NEX 3625
TRICONEX 2652
TRICONEX 2852
TRICONEX 3504E
TRICONEX 4000056-002
TRICONEX 4000094-310
TRICONEX 4000103-510
TRICONEX 4351a
TRICONEX 7400209-010
TRICONEX 9674-810
TRICONEX AO3481
TRICONEX ICM4101
TRICONEX T8310
TRICONEX T8231
TRICONEX 1700-0769
TRICONEX 913-F-22242D
TRICONEX 512913-F-22242D
TRICONEX 3002
TRICONEX 3003
TRICONEX 3005
TRICONEX 3501E
TRICONEX 3502E
TRICONEX 3601E
TRICONEX 3607E
TRICONEX 3623T
TRICONEX 3636R
TRICONEX 3701
TRICONEX 3701A
TRICONEX 3805H
TRICONEX 4101
TRICONEX 4107
TRICONEX 4118
TRICONEX 4328


我们的优势
公司销售的进口备件从国外生产厂家直接进货,
实行扁平化的销售模式,给客户节约了时间和成本。
我们的目标就是国内用户采购国外备件遇到困难和疑难时都能找到我们。
我们能够及时地报出优惠的价格和迅捷的交货期;国内用户采购国外备件受到独家代理垄断价格时,我们会给用户提供一个比较的机会,并且为客户提供=的解决方案。由于我们的订单集中,订货量大,因此我们能提供颇具竞争力的价格并能够迅速交货,我们长期以来致力于解决国内用户采购国外备件中的疑难问题,并为广大用户提供电气及工控自动化成套设备的购销、现场调试等全面周到的服务。

选择深圳长欣,选择放心,售后无忧大量现货,当天顺丰发货!
主营:本特利,英维思,伍德沃德,福克斯波罗、西屋、瑞恩、施耐德莫迪康、ABB、AB、西门子、摩托罗拉、GE发那科、安川、博世力士乐,ACSO,力士乐等各大品牌的DCS系统配件,机器人系统配件,大型伺服系统备件。

先介绍几点经验。
1、先通读一遍“系统手册”(不管能不能看懂,先了解个大概,以便学习编程时查找);
2、由位控逻辑入手,逐渐增加定时、计数等条件,把或、与、非关系理顺;
3、进而练习整数运算、实数运算、类型转换;
4、量程转换、PID调节回路的建立及P、I、D参数的理解(最好是有个物理回路验证,比如变频器+电机+测速传感器);
5、循环、顺序、跳转等程序控制(尽量避免跳转,非跳不可时也是跳的越近越好);
6、中断、通讯、位置控制....

本人以ABB工业机器人配件DSQC系列和Motorola MVME系列,GE 卡件 模块 驱动器系列为主攻。各位电工朋友可根据自己的条件选择适合自己的PLC品牌,由于PLC的基本框架大同小异,学会一种至于其它的学习起来也就简单了。